موبایل:09026123671 تلفن:02155310153
ایران-تهران-خیابان شهیدرجایی-ایستگاه پل و پیچ-انتهای کوچه آزاده-پلاک15-واحد4و6

كاربردهاي مهندسي پزشكي در علوم پزشكي

طراحي و ساخت اجزاي مصنوعي بدن – ساخت ضربان سازهاي قلبي، كليه مصنوعي، قلب مصنوعي، ريه مصنوعي، اعضاي مصنوعي، مفاصل مصنوعي – طراحي و ساخت سنسورها و الكترودها – براي اندازه گيري عناصر شيميايي خون مانند پتاسيم، سديم، خون pH اكسيژن، دي اكسيدكربن و – براي اندازه گيري پارامترهاي حياتي بدن مثل فشار خون، دماي […]