موبایل:09026123671 تلفن:02155310153
ایران-تهران-خیابان شهیدرجایی-ایستگاه پل و پیچ-انتهای کوچه آزاده-پلاک15-واحد4و6

كاربردهاي مهندسي پزشكي در علوم پزشكي

طراحي و ساخت اجزاي مصنوعي بدن
– ساخت ضربان سازهاي قلبي، كليه مصنوعي، قلب مصنوعي، ريه
مصنوعي، اعضاي مصنوعي، مفاصل مصنوعي
– طراحي و ساخت سنسورها و الكترودها
– براي اندازه گيري عناصر شيميايي خون مانند پتاسيم، سديم،
خون pH اكسيژن، دي اكسيدكربن و
– براي اندازه گيري پارامترهاي حياتي بدن مثل فشار خون، دماي
بدن، نرخ تنفس، نوار قلب، نوار مغز، فعاليت عضله و …

طراحي و ساخت دستگاه ها و تجهيزات براي كاربردهاي درماني
– مثل دستگاه ليزر براي جراحي چشم
– دستگاه پمپ تزريق انسولين، الكتروشوك و …
-طراحي و ساخت سيستم هاي تصويربرداري پزشكي
مثل دستگاه راديولوژي، سي تي اسكن x – مبتني بر اشعه
مبتني بر ميدان مغناطيسي مثل mri
– مبتني بر اولتراسوند مثل سونوگرافي، اكوكارديوگرافي
مبتنی بر ايزوتوپ ها مثل pet

طراحي و اجراي مد لهای رياضی و كامپيوتری براي
سيستم های فيزيولوژيك بدن
– مدل سازي سيستم گردش خون، سيستم تنفسي،
– طراحي بخشهای مختلف يكبيمارستان
– طراحي واحد آزمايشگاه، اتاق عمل، بخش راديولوژي و …
– طراحي و ساخت مواد قابل كاشت در بدن
– طراحي پروتزهاي درماني

به كاربردن روش هاي تشخيصی جديد، براي تشخيص
هوشمند بيماريها
– مثل تشخيص هوشمند بيماري هاي قبلی، مغزی و …
– پزشكي از راه دور (تله مديسن)
– مثل طراحي سيستم هاي مراقبت از راه دور
– توانبخشی
– طراحی، ساخت و راه اندازي دستگاه هايی كه به افراد در غلبه بر
معلوليت هايشان كمك كند.

بيوالكتريك
بيومكانيك
بيومواد (بيومتريال)
باليني
مهندسی توانبخشی
بيوالكتريك
كاربرد الكترونيك، اصول و تكنيك های اندازه گيری در توسعه
دستگاه هايی كه در تشخيص و درمان بيماريها به كار می روند.
استفاده از سيستم هاي هوشمند مبتني بر كامپيوتر براي تشخيص
و درمان بسياري از بيماريها

بيومكانيك
كاربرد علم مكانيك در مسائل بيولوژيكي و پزشكي شامل:
– حركت انسان
– تغيير شكل مواد در سيستم هاي حياتي بدن يا مرتبط با آن
– جريان سيالات در بدن و دستگاه هاي بدن مثل دستگاه قلبي- عروقي
– انتقال عناصر شيميايي از غشاء ها و واسطه هاي بيولوژيك و مصنوعي
– جراحي رباتيك و كاربرد حس لامسه

بيومكانيك
دست آوردهاي علم بيومكانيك:
– قلب مصنوعي
– دريچه هاي مصنوعي قلب
– كليه مصنوعي
– هيپ (مفصل ران) مصنوعي
– ريه مصنوعي
– اندام هاي مصنوعي بدن
– كار بر روي عملكرد اعضاء و سيستم اسكلتي- عضلاني

بيومواد (بيومتريال)
بافت هاي زنده و همچنين موادي كه در ايمپلمنت كردن به كار
مي روند را توصيف مي كنند.
شناخت ويژگي هاي مواد زنده، براي طراحي مواد ايمپلمنت،
ضروري است.
برخي از آلياژهاي فلزي، سراميك ها، پليمرها و كامپوزيت ها به
عنوان مواد قابل ايمپلمنت مورد استفاده قرار مي گيرند.

بيومواد (بيومتريال)
مواد قابل ايمپلمنت بايد داراي خصوصيات زير باشند:
– غيرسمي
– غير سرطان زا
– از نظر شيميايي خنثي و پايدار باشد.
– از نظر مكانيكي به اندازه كافي محكم باشد كه نيروهاي مكرر را در طول
زندگي تحمل كند.

باليني
يك مهندس باليني عضوي از تيم مراقبت بهداشتي در كنار
پزشكان، پرستاران و ساير كاركنان بيمارستان است.
مسؤوليتهاي مهندس باليني عبارت است از:
– ايجاد و حفظ پايگاه داده هاي كامپيوتري از سوابق لوازم و تجهيزات
پزشكي
– آشنايي با نحوه استفاده از دستگاه هاي پزشكي پيچيده
– كارشناسي خريد و مشاوره در خريد تجهيزات و تطابق تجهيزات
بيمارستان با نيازهاي پزشك و بيمارستان
– كاليبراسيون دوره اي تجهيزات بيمارستان و اجراي طرح پيشگيري
در بيمارستان 13 (P.M) نگه دارنده

مهندسي توانبخشي
كاربرد علم و تكنولوژي در بهبود كيفيت زندگي افراد معلول
مهندسان توانبخشي، توانايي افراد معلول را توسعه مي دهند و
كيفيت زندگي آنها را بهبود مي بخشند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *